Banner
  • Verificat
Author Avatar
  • Psiholog Psihoterapeut   Adulți, Copii, Cupluri, Familie
  • 604

Natalia Rotaru-Sirbu

Viața ne oferă șanse, noi fie le alegem, fie le ratăm. Decizia ne aparține nouă.
  • 0 ( 0 voturi)

Introducere

Activitatea profesională
26-30 martie 2018 Curs de formare de formatori în cadrul programuui parental pentru o viață sănătoasă organizat de MSMPS, Neovita, RISE
17-18 martie 2018 ”Evaluarea personalității individuale de la normalitate la patologie”, Curs acreditat de către Colegiu Pishologilor din România
14 octombrie 2017 - prezent Formare ca psihoterapeut în ”Terapiei sistemică de familie și cuplu” la Institutul de Familie și Cuplu din Iași.
8-11 iunie 2017 în cadrul programei Terapia sistemică de familie la trainigul ” Terapia centrată pe emoții” organizat de Institute of gropu and famly psihology and psihoterapy Moscova confrimat prin certificat N 0617-047 ( 40 ore)
22 mai – 23 iunie 2017 Curs de formare teoretico-practic la trainingul de intervievarea a persoanelor vulnerabile organizat de EASO Traininhg Module UNHCR și Asylum Sistems Quality Initiative
23 mai - 4 iunie 2016 curs de formare teoretico-practic Apropriate Paper Based Technologigy” cu scopul reabilitării copiilor cu dizabilități
La 27 Noiembrie 2015 absolveşte cursul de manager de proiect, programul cursurilor este aprobat de către Ministerul Educaţiei prin Ordinul nr. 855 din 26.08.2015
Septembrie 2015 - prezent Doctorand în Psihologie la UPS ” Ion Creangă”
17 februarie -15 martie 2014 Efectuarea cursurilor de formare și atestarea a mediatorilor atestat la Ministerul Justriției pentru practicarea activităţii de mediator şi confirmat prin atestatul eliberat de Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 10 din 06.05.2014 atestat Nr. 481 din 16 iulie 2014
07.07.2012- 07.07.2013 a studiat în cadrul cursului teoretico- practic de 220 ore cu tematica „Tehnici moderne de intervenţii integrate în autism şi alte dizabilităţi asociate” obţinînd calificare de psihopedagog( pedagog de recuperare), cu media de 9,4 fiind confirmat prin certificatul de absolvire A N 0013 eliberat de către DGETS şi AO „ Sos Autism”
01.02.1011-01.04.2011 a studiat Cursuri de masaj şi reabilitarea copiilor cu nevoi speciale atestat prin adeverinţaNr. 0724 eliberată la 01.04.2011 cu clificarea maseză în domeniul masajului curativ- profilactic la copii şi adulţi (nr. 200 ore)
2005/2006 Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” Chişinău Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, magistru în psihologie
1998-2002 Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” Chişinău Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, licenţiat în Psihologie şi Pedagogie
1993-1998 Şcoala Normală „ Vasile Lupu ” Orhei, specialitatea Profesor la clasele primare
1996- 1998 Şcoala de pictură, Orhei
1993 Absolventă a clasei a IX-a a Liceului „ Mihai Eminescu” or. Sîngerei
1993 Absolventă a şcolii de muzică, Sîngerei

Servicii:

Consilierea și terapia părinților și copiilor cu diverse probleme de comportament, copii cu nveoi speciale.

Consilierea și terapie de familie și cuplu, relațiilor maritale.

Instruirea grupurilor de specialiști care se ocupă de dezvoltarea și educarea copiilor, adulților, vîrstnicilor, terapia persoanelor (copii și adulți) cu probleme de comportament, relațiilor de conflict,  violență, adopție, etc.

Traininguri de grup pentru adulți, părinți, specialiști, angajați, cu scopul de dezvoltare personală și a abilităților de bissnes.

Partcipant activ la reforma de stat privind dezinstituţionalizarea copiilor din casele de copii şi internate.

Reabilitarea copiilor cu dizabilitate și instruirea părinților privind metodele de reabilitare.

INSTRUIRI ȘI PROFESII:

0ctombrie 2017 - martie 2020 Formarea de bază în intervenția sistemică familială și de cuplu, acreditat de Comisia profesională ca psihoterapeut sistemic de familie și cuplu în supervizare, Iași

26-30 martie 2018 Curs de formare de formatori în cadrul programuui parental pentru o viață sănătoasă organizat de MSMPS, Neovita, RISE

17-18 martie 2018 ”Evaluarea personalității individuale de la normalitate la patologie”, Curs acreditat de către Colegiu Psihologilor din România

8-11 iunie 2017  în cadrul programei Terapia sistemică de familie la trainigul ” Terapia centrată pe emoții” organizat de Institute of group and famly psihology and psihoterapy Moscova confrimat prin certificat N 0617-047 ( 40 ore)

22 mai – 23 iunie 2017 Curs de formare teoretico-practic la trainingul de intervievarea a persoanelor vulnerabile organizat de EASO Traininhg Module UNHCR și Asylum Sistems Quality Initiative

23 mai - 4 iunie 2016 curs de formare teoretico-practic Apropriate Paper Based Technologigy” cu scopul reabilitării copiilor cu dizabilități

La 27 Noiembrie 2015 absolveşte cursul de manager de proiect, programul cursurilor este aprobat de către Ministerul Educaţiei prin Ordinul nr. 855 din 26.08.2015

Septembrie 2015 - prezent Doctorand în Psihologie la UPS ” Ion Creangă”

17 februarie -15 martie 2014 Efectuarea cursurilor de formare și atestarea a mediatorilor atestat la Ministerul Justriției pentru practicarea activităţii de mediator şi confirmat prin atestatul eliberat de Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 10 din 06.05.2014 atestat Nr. 481 din 16 iulie 2014

07.07.2012- 07.07.2013 a studiat în cadrul cursului teoretico- practic de 220 ore cu tematica  „Tehnici moderne de intervenţii integrate în autism şi alte dizabilităţi asociate” obţinînd calificare de psihopedagog( pedagog de recuperare), cu media de 9,4 fiind confirmat prin certificatul de absolvire A N 0013 eliberat de către DGETS şi AO „ Sos Autism”

01.02.1011-01.04.2011 a studiat Cursuri de masaj şi reabilitarea copiilor cu nevoi speciale atestat prin adeverinţaNr. 0724 eliberată la 01.04.2011 cu clificarea maseză în domeniul masajului curativ- profilactic la copii şi adulţi (nr. 200 ore)

2005/2006 Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” Chişinău  Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, magistru în psihologie

1998-2002 Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” Chişinău Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, licenţiat în Psihologie şi Pedagogie

1993-1998 Şcoala Normală „ Vasile Lupu ” Orhei, specialitatea Profesor la clasele primare

LOCURILE DE MUNCĂ ACTIVATE PÎNĂ LA MOMENT:

4 septembrie 2018 – prezent Lector universitar ULIM – Universitatea Liberapă Internațională din Moldova

4 iunie 2018- prezent,  PSIHOLOG/PSIHOTERAPEUT, FONDATOR ” Psiholog pentru Copii și Maturi”

1aprilie 2018 – 3 septembrie 2018, psiholog la Centrul de consutanță ” Eqilibrium”

Ianuarie 2010 – 31 martie 2018 psiholog, în cadrul organizaţiei nonguvernamentale CCF Moldova - Copil Comunitate Familie

Mai 2007 - decembrie 2009 coordonator de proiect „CeCeFel - Centrul de Resurse pentru copiii de vîrstă preşcolară şi familie”, consultant psiholog,

Ianuarie 2006 - ianuarie 2007 coordonator de proiect al Cluburilor de Lectură , Joacă şi Dezvoltare din 4 comunităţi din raionul Orhei, la CCF Moldova

Mai 2004 - mai 2007 psiholog la ONG Centrului Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copilul, în cadrul Centrului de Asistenţă psiho-socială a familiei şi a copilului maltratat  „Amicul”

Decembrie 2002 – aprilie 2004 psiholog şcolar în cadrul Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv

Octombrie 1999- decembrie 2002 educator la grădiniţa de copii nr. 183 ”Voinicel”

Limbi Vorbite

  • Română
  • Rusă

Servicii

Consiliere și terapie psihologică pentru copii tipici și cei cu nevoi speciale, adolescenți, adulți, cupluri și familii. 0MDL Oră

Ședințele de consiliere psihologică sau de terapie cu copii durează 45 min. La ședințele cu copii pînă la 12 ani părinții sut prezenți în cadrul consultației, la cei mai mari de 12 ani părinții participă la prima ședință și ulterior după necesitate și preferințele copilului.
În cadrul consilierii sau terapiei adulților ședința durează 1 oră și dacă e o problemă de cuplu, este de dorit să fie prezenți ambii parteneri. În cazul că celălalt partenri nu dorește să frecventeze ședințele atunci vine cel care este mai mult motivat spre schimbare.
Pe timpul pandemieie COVID 19 clienții care vor veni de pe acest sait vor primi ședințe gratis

Ședințe de consiliere cu copii tipici și cei cu nevoi speciale 300MDL Oră

La primele ședințe este obligatoriu ca acopilul să vine cu un adult de încredere, care are dreptu scop de a susține copilul și a semna acordul de consiliere. De dorit acest adult să fie persoana responsabilă din punct de vedere juridic de copil.
Ședințele de consiliere cu copii pînă la 12 ani părinții sunt prezenți în cadrul ședințelor, deoarece pînă la această vîrstă ei depind în multe lucruri de părinți și influența părinților în viața lor este de o importanță mare.
După vîrsta de 12 ani pînă la 18 ani, părinții nu sunt obligatoriu prezenți în cadrul ședințelor cu psihologul, însă vor fi invitați la etapa necesară în terapie. La cererea copilului de a se prezenta singur după vîrsta de 12 ani, reprezentantul legal al copilului va fi informat despre venirea copilului la psiholog în cazul cînd copilul va avea nevoie de program terapeutic.
pentru copii cu nevoi speciale părinții sunt prezenți în timpul ședințelor de consiliere și terapie pînă la vîrsta de 18 ani ai copilului.

ședințe cu adulții 400MDL Oră

Pentru ședințele cu adulții pot beneficia orice persoană care este într-o situație complicată la moment sau chiar au fost în trecutul ei, fapt care încă nu îi permite de a trăi liber și fericit.
În cadrul ședințelor cu adulții putem lucra la depășirea etapelor de criză personală, de familie, depresie, lipsa locului de muncă sau chiar imposibilitatea de a găsi o carieră în viața de adult, dezvoltarea încrederii în sine și a stabilirii relațiilor cu alte persoane( rude, prieteni, etc).
Pentru adulții care au trăit diverse traume în copilărie sau chiar în prezent se proprune un program terapeutic de lungă durată ( mai mult de 15 ședințe), astfle vom debloca efectele traumei și vom crea strategii noi de soluționare a problemelor de moment.

ședințe de cuplu sau terapie de familie 500MDL Oră

În cadrul ședințelor de terapie de cuplu sau de familie, etse de dorit să fie prezente la ședințe toate persoanele din cadrul acestui cuplu sau familie. În cazul cînd unii din ei refuză vin acei doritori care își doresc să schimbe situația și împreună învață cum să îmbunătățească calitatea vieșii de familie sau cuplu, astfel uneori ajută și pe cei care încă sunt blocați și au mecanisme de apărare pentrua veni a ședințele de terapie.

Victimele violenței domestice, fetele/femeile însărcinate, oamenii în situații de criză acută, persoanele după decesul rudelor, părinții cu copii cu nevoi speciale grave Gratuit

Persoanele care sunt în situații acute cu risc pentru viața și sănătatea lor pot beneficia o ședință de consiliere gratis cu scopul de a fi informați despr3 serviciile existente atît la mine ca specialist cît și în domeniu dat în societate.
Ședința va avea scop de a vă informa și a vă ajuta în situația de criză, precum și a vă orienta șa serviciile existente de care puteți beneficia pe viitor.

0 Recenzii

Informație : Nu a fost gasită nici o recenzie

Evaluează

  • Integru(ă)
  • Empatic(ă)
  • Profesionist(ă)

Lasă-ți recenzia

Consultă Q&A

Obțineți răspunsuri la întrebările dvs. acum

Adresează întrebare

Întrebări

Nici o întrebare încă nu a primit răspuns.

© 2020 Respiro.md, Toate drepturile rezervate