facebookInformații generale pentru potențiali Parteneri Psihologi pe Platforma Respiro
Respiro logo

respiro

psihologul tău online

Informații generale pentru potențiali Parteneri Psihologi pe Platforma Respiro


Termenii cu majusculă utilizați în prezenta au semnificația din Termeni și Condiții de utilizare a Platformei Respiro, dacă din context nu rezultă altfel.


Partener Psihologic pe Platforma Respiro poate fi o persoana fizică sau juridică care prestează Serviciu de Consiliere Psihologică și are un contract de parteneriat încheiat cu Consuela PSY SRL cu privire la utilizarea Platformei Respiro.


Prin intermediul Platformei Respiro, „Consuela PSY SRL” sau „Intermediar” oferă Serviciu de Intermediere Tehnologică către Partenerul Psiholog, pe de o parte și Clientului, pe de altă parte, care include serviciul de acces pe Platforma Respiro și serviciul de utilizare a Platformei Respiro în vederea contractării dintre Partenerul Psiholog și Client în acordarea de către Partenerul Psiholog către Client a Serviciilor de Consiliere Psihologică. În mod adițional, Partenerul Psiholog împuternicește Intermediarul să acționeze în calitate de agent al acestuia la colectarea plăților de la Clienți în condițiile contractului de parteneriat.


**Pentru a deveni membru al comunității Partenerilor Psihologi pe Platforma Respiro

este necesar de urmat următorii pași principali**

  • Să contactați sau expediați către Consuela PSY o solicitare de a deveni Partener Psiholog. Pentru a ne contacta prin email puteți utiliza următoarea adresă respiro@respiro.md;
  • Consuela PSY va examina solicitarea Dvs. și, după caz, va solicita documente și informații necesare pentru a stabili relația de parteneriat; - Partenerul Psiholog urmează să creeze un Cont personal pe Platforma Respiro în conformitate cu cerințele contractului de parteneriat și prevederile legale aplicabile; - În conformitate cu contractul de parteneriat, Partenerul Psiholog va avea obligația de a achita comisionul de acces pe Platforma Respiro și comisionul de intermediere pentru încheierea contractelor dintre Partenerul Psiholog și Client.

Crearea Contului personal pe Platforma Respiro permite Partenerului Psiholog de a lista informația despre Partenerul Psiholog, Serviciile de Consiliere Psihologică prestate de către acesta, organiza programări ale Ședințelor de Consiliere Psihologică, desfășura Ședințe de Consiliere Psihologică Online, precum și alte facilități care pot fi adăugate sau modificate din timp în timp pe Platforma Respiro.


Partenerul Psiholog pe Platforma Respiro are obligația independentă de a respecta toate prevederile legislației în vigoare cu privire la prestarea Serviciului de Consiliere Psihologică, precum și Principiile Etice pentru Psihologi.


În relația dintre Partenerul Psiholog și Client, părțile încheie un contract direct cu privire la prestarea Serviciului de Consiliere Psihologică. Partenerul este singur și independent responsabil față de Client pentru respectarea prevederilor legale aplicabile și calitatea serviciului prestat. Intermediarul nu este parte la contractul dintre Partener și Client și nu poartă nici o răspundere juridică pentru calitatea Serviciului de Consiliere Psihologică prestată de către Partenerul Psiholog.


Informațiile de mai sus sunt prezentate cu scop de informare generală. Nimic din aceste informațiile nu înlocuiește și nu poate fi interpretat ca având prioritate față de prevederile contractului de parteneriat dintre Intermediar și Partenerul Psiholog.


Consuela PSY SRL își rezervă dreptul de a actualiza, modifica, adăuga sau exclude unele prevederi din prezentele informații necesare pentru a respecta bunele practici pe Platformă și în scopul îmbunătățirii continue a condițiilor de utilizare a Platformei Respiro.