facebookPolitica de prelucrare a datelor personale și confidențialitate pe platforma Respiro
Respiro logo

respiro

psihologul tău online

Politica de prelucrare a datelor personale și confidențialitate pe platforma Respiro

Ultima actualizare 24.03.2022


Prezenta Politică de prelucrare a datelor personale și confidențialitate ("Politica de prelucrare a datelor") explică modul în care Societatea cu Răspundere Limitată "CONSUELA PSY" S.R.L., numărul de identificare de stat / cod fiscal – 1020600021062 ("Consuela Psy"), deținătorul și dezvoltatorul platformei online Respiro, disponibilă la adresa respiro.md și toate subdomeniile asociate ("Platforma Respiro"), prelucrează datele cu caracter personal ale Dumneavoastră și asigură protecția acestora, conform legislației în vigoare și cadrului juridic aplicabil privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică de prelucrare a datelor și confidențialitate conține un set de reguli prin care informează despre modul în care colectăm și prelucrăm datele personale ale Dumneavoastră, drepturile pe care le aveți în calitate de subiect de date și alte informații legate de prelucrarea datelor personale și confidențialitate. Termenii definiți în Termeni și Condiții de Utilizare a Platformei Respiro sunt utilizate în prezenta Politică de prelucrare a datelor, dacă din context nu rezultă altfel.

Prezenta Politică de prelucrare a datelor se aplică Utilizatorilor și Psihologilor în calitate de subiecți de date care își creează cont pe Platforma Respiro.

1. Datele personale supuse prelucrării

1.1. De la Utilizatori:

 • Date de înregistrare a Utilizatorilor: informații oferite de către Utilizatori la crearea contului pe Platforma Respiro: nume și adresa electronică / e-mail, parola.
 • Informații suplimentare legate de profilul Utilizatorului: informații pe care Utilizatorul le oferă pentru a facilita utilizarea Platformei Respiro și de a contacta cu Psihologul. După crearea contului Utilizatorul are opțiunea să adauge datele cum ar fi poza de profil, genul, număr de telefon, data nașterii. Consuela Psy nu stochează datele bancare ale Utilizatorilor, ci acestea sunt transmise direct prestatorului de servicii de plată autorizat a cărui serviciu este conectat la Platforma Respiro.
 • Comunicările dintre Utilizator și Consuela Psy pe Platforma Respiro: Consuela Psy va avea acces la comunicările cu Utilizatorii privind utilizarea Platformei Respiro, reclamațiile, aprecierile și alte comentarii ale Utilizatorului în comunicarea cu Consuela Psy.

1.2. De la Psihologi: - Date de înregistrare a Psihologilor: informații oferite de către Psihologi la crearea contului pe Platforma Respiro: nume, adresa electronică / e-mail, parola. - Informații suplimentare legate de profilul Psihologului: informații pe care Psihologul le oferă pentru a facilita utilizarea Platformei Respiro și de a contacta cu Utilizatorul, cum ar fi experiența profesională, domeniul de specializare, studiile absolvite și cursurile de calificare profesională, număr de telefon, alte date de contact. Atunci cînd Psihologul va crea cont pe Platforma Respiro, veți fi solicitat să transmiteți copia diplomei de licență, master și certificatul absolvirii cursurilor de formare în psihoterapie (dacă îl aveți) pentru a valida contul. După ce contul va fi activat pe Platforma Respiro, Psihologul poate încărca o poză de profil și înregistra informații legate de competentele, studii și alte informații care vor fi vizibile pe Platformă. - Comunicările dintre Psiholog și Consuela Psy pe Platforma Respiro: Consuela Psy va avea acces la comunicările cu Psihologii privind utilizarea Platformei Respiro în comunicarea cu Consuela Psy.

2. Scopul prelucrării datelor personale

Consuela Psy prelucrează datele personale descrise mai sus în următoarele scopuri:

 • Executarea contractului de Intermediere Tehnologică încheiat între Consuela Psy și Dumneavoastră.

Prin acceptarea de către Utilizator a Termenilor și Condițiilor de Utilizare a Platformei Respiro sau respectiv încheierea de către Psiholog cu Consuela Psy a Contractului de Intermediere în Prestarea Serviciilor, există un raport contractual dintre Consuela Psy și Dumneavoastră care presupune prestarea Serviciului de Intermediere Tehnologică. Prestarea Serviciului de Intermediere Tehnologică implică prelucrarea datelor personale necesare pentru prestarea serviciului respectiv și utilizarea Platformei Respiro, inclusiv pentru a crea un cont, contactul și comunicarea dintre Utilizator și Psiholog, administrarea relației comerciale și operaționale pe Platforma Respiro. Consuela Psy vă solicită doar datele strict necesare pentru asigurarea bunei funcționări a Platformei Respiro. Unele date, cum ar fi încărcarea pozei de profil a Utilizatorului, sunt opționale și se oferă la liberă alegere a Utilizatorului sau, după caz, a Psihologului în calitate de subiect de date.

 • Transmiterea comunicărilor.

Consuela Psy va putea utiliza adresa electronică, numele utilizatorului, numărul de telefon, pentru expedierea comunicărilor legate de utilizarea Platformei Respiro, inclusiv cu privire la Programări, Reprogramări, transmiterea de răspunsuri la întrebările sau comentariile Utilizatorului sau Psihologului, transmiterea solicitărilor de evaluare a calității și a caracteristicilor de utilizare a Platformei Respiro, examinarea plângerilor Utilizatorului sau Psihologului privind utilizarea Platformei Respiro.

 • Asigurarea securității și crearea condițiilor pentru utilizarea sigură a Platformei Respiro.

Consuela Psy utilizează unele date personale pentru a asigura condiții sigure și de securitate în utilizarea Platformei Respiro. Spre exemplu, pentru a se asigura că Serviciul de Intermediere Tehnologică este solicitat de o persoană cu capacitate de exercițiu corespunzătoare, Consuela Psy solicită date despre vârsta persoanei. Deși, Consuela Psy nu garantează calitatea serviciului prestat de către Psiholog, pentru a crea condiții cât mai sigure de funcționare a Platformei Respiro, Consuela Psy solicită de la Psiholog date privind experiența profesională, domeniul de specializare, studiile absolvite și cursurile de calificare profesională.

 • Respectarea legislației în vigoare.

În scopul respectării legislației în vigoare și deciziilor obligatorii, care pot fi emise de către instanțe de judecată sau alte autorități competente, Consuela Psy, poate avea acces la date personale din cadrul Platformei Respiro, spre exemplu Programările etc.

 • Comunicări comerciale și promovarea Platformei Respiro.

Consuela Psy poate transmite comunicări comerciale și promoționale în legătură cu utilizarea Platformei Respiro, prin intermediul adresei electronice sau pe numărul de telefon. Utilizatorul sau Psihologul întotdeauna au posibilitatea de a opta pentru a primi sau nu astfel de comunicări, respectiv de a se dezabona de la astfel de comunicări. Totodată, unii parteneri ai Consuela Psy ar putea fi interesați să propună oferte de produse sau servicii în cadrul Platformei Respiro, care ar putea fi obiectul comunicărilor comerciale sau promoționale. Odată ce opțiunea privind dezabonarea a fost aleasă de către Utilizator sau Psiholog, Consuela Psy nu va expedia nici o comunicare de acest gen în adresa acestora.

 • În scopuri statistice și de analiză a serviciului de intermediere tehnologică. Consuela Psy analizează datele de pe Platforma Respiro în scopuri statistice pentru a înțelege mai bine cum Utilizatorii și Psihologii utilizează Platforma Respiro. Consuela Psy utilizează aceste date pentru a face concluzii despre experiența Utilizatorilor și Psihologilor pe Platforma Respiro și pentru a îmbunătăți Serviciul de Intermediere Tehnologică oferit și caracteristicile acestuia.

3. Temeiurile de prelucrare a datelor personale

 • Relația contractuală dintre Consuela Psy și Utilizator prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Platformei Respiro
 • Contractul încheiat între Consuela Psy și Psiholog
 • Consimțământul expres al Utilizatorului la prelucrarea datelor personale
 • Consimțământul expres al Psihologului la prelucrarea datelor personale
 • Interesul legitim al Consuela Psy, spre exemplu pentru asigurarea securității și crearea condițiilor sigure de utilizare a Platformei Respiro, elaborarea statisticilor și îmbunătățirea calității Serviciului de Intermediere Tehnologică etc.;
 • Obligații legale ale Consuela Psy, spre exemplu atunci când este obligată de o instanță de judecată și/sau altă autoritate competentă să ofere date sau informații.

4. Persoanele care au acces la datele personale

Consuela Psy este operatorul de date personale colectate prin intermediul Platformei Respiro și este destinatarul direct al acestora. Totodată, pentru asigurarea bunei funcționări a Platformei Respiro acces la datele personale pot fi oferite către partenerii, furnizori de servicii, prestatori de servicii tehnice și alți furnizori de servicii ale Consuela Psy, care vor fi obligate, prin contract, să asigure cerințele de protecție și prelucrare a datelor corespunzător condițiilor aplicabile și vor acționa conform instrucțiunilor Consuela Psy.

Datele personale care sunt transmise direct de către Utilizator Psihologului, spre exemplu atunci când efectuează o Programare pentru Serviciu de Consiliere Psihologică și descriere anumite circumstanțe legate de situația proprie, sunt date transmise către Psiholog și nu către Consuela Psy. În acest caz, Psihologul este destinatarul direct de date transmise de către Utilizator. Consuela Psy, va putea fi destinatarul unor astfel de date, doar în situația în care va accesa o astfel de comunicare în scopurile stabilite de prezenta Politică de prelucrare a datelor personale.

Atunci când prelucrează datele personale, Consuela Psy poate transmite aceste date către terțe părți, cum ar fi:

 • către Psiholog vor fi expediate datele Utilizatorului (nume, adresa electronică, număr de telefon) care efectuează Programarea Serviciului de Consiliere Psihologică;

 • către prestatorii de servicii de plată, a căror serviciu de plată este integrat pe Platforma Respiro. În acest caz se vor transmite date personale (adresa IP, tipul de ședința pentru care se face plata), necesare pentru procesare solicitării și identificarea Utilizatorului pe Platforma Respiro. Datele bancare ale Utilizatorului sunt colectate direct de către prestatorul de servicii de plată conectat pe Platforma Respiro, și nu de către Consuela Psy.

 • către prestatorul de servicii tehnologice și de păstrare / hosting a informațiilor / datelor Amazon Web Services. Localizarea serverului este în Frankfurt oraș din Germania, stat din Uniunea Europeană care, conform legislației Republicii Moldova în vigoare, se consideră că asigură nivel adecvat de protecție a datelor personale.

5. Măsuri de securitate

Consuela Psy a elaborat o Politică Internă de Securitate a Informației și Prelucrare Datelor pe Platforma Respiro (Politica de Securitate). Politica de Securitate stabilește măsurile, procedurile, operațiunile, și acțiunile întreprinse de către Consuela Psy în vederea asigurării nivelului de securitate de prelucrare a datelor personale corespunzător stadiului de dezvoltare a tehnicii pentru a evita accesul, pierderea, ștergerea sau modificarea neautorizată a datelor.

Ședința de Consiliere Psihologică Online care se desfășoară pe Platforma Respiro sunt asigurate cu măsuri tehnice de protecție și securitate și sunt organizate astfel, ca să nu permită accesul terților, inclusiv accesul personalului Consuela Psy, la conținutul Ședinței de Consiliere Psihologică.

6. Perioada de păstrare a datelor personale

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal doar în perioada de timp cât avem nevoie de ele în scopul oferirii Serviciilor de Intermediere Tehnologică, îmbunătății experienței dumneavoastră în utilizarea serviciilor pe Platforma Respiro, în conformitate cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

Perioadele de stocare sunt bazate și pe prevederile legale aplicabile, în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal, comerțului electronic, având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

7. Drepturile Dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale

În calitate de subiect de date dispuneți, în mod gratuit și fără vreo justificare, de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – aveți dreptul de a primi informații clare, complete și transparente cu privire la datele dumneavoastră personale, datele de contact ale operatorului, scopul prelucrării și alte informații stabilite de lege.

 • dreptul de acces – aveți dreptul de a accesa și să solicitați de la noi datele personale pe care le deținem, informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, precum și alte informații care rezultă din prevederile legale.

 • dreptul la intervenție – aveți dreptul de a interveni în datele personale pe care le prelucrăm prin solicitarea rectificării, actualizării, blocării sau ștergerii datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine legii, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor. La fel, aveți dreptul de notificare a terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre aceste operațiuni de intervenție, exceptând cazurile când această notificare se dovedește a fi imposibilă sau presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 • dreptul de opoziție – aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care legea stabilește altfel. Dacă opoziția este justificată, noi nu vom prelucra aceste date. Suplimentar, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără justificare, ca datele personale care vă vizează să fie prelucrate pentru prospectare comercială.

 • dreptul de a depune plângere și acces la justiție – în cazul în care doriți să contestați practicile noastre privind prelucrarea și protecția datelor personale, aveți dreptul de a depunere o plângere la autoritatea pentru protecția datelor sau să vă adresați în instanța de judecată competentă.

7.1. Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru a exercita drepturile Dumneavoastră sau pentru a adresa orice întrebare legate de aceste drepturi sau de orice prevedere din acest document sau de procedura de prelucrare a datelor personale, vă rugăm să utilizați următoarea adresă de e-mail a responsabilului cu protecția datelor personale info@respiro.md sau prin scrisoare scrisă expediată pe adresa noastră de contact indicată pe Platforma Respiro. Atunci când considerați că drepturile Dumneavoastră au fost sau sunt încălcate aveți dreptul să vă adresați în instanța de judecată competentă, alte organe jurisdicționale, după caz, precum și către autoritatea competentă pentru protecția datelor personale a Republicii Moldova (Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal).

8. Modificarea și actualizarea prezentei Politici de prelucrare a datelor personale

Periodic vom actualiza prezenta Politica de prelucrare a datelor personale, determinată în special de necesitatea de ajustare la cadrul legal aplicabil, evoluția tehnologiilor informaționale și a măsurilor de securitate, îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, precum și pentru a răspunde mai bine solicitărilor și cerințelor Utilizatorilor, Psihologilor și altor parteneri cu care colaborăm. Atunci când va fi efectuată o actualizare, vom informa prin indicarea datei "Ultimei actualizări" din partea de sus a acestei Politici, care este întotdeauna accesibilă pentru Dumneavoastră în calitate de utilizatori ai Platformei Respiro. În cazul în care vom aprecia că modificările la această Politică de prelucrare a datelor personale sunt semnificative din perspectiva utilizării Platformei Respiro sau a modului în care drepturile Dumneavoastră sunt respectate, vom trimite și o notificare prin e-mail în care vom sublinia operarea modificărilor.

9. Politica Cookies

Pe Platforma Respiro utilizăm cookies și în acest sens am elaborat un document separat Politica de cookies, care completează prezenta Politică de prelucrare a datelor personale. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați Politica cookies a Platformei Respiro.