facebookTermeni şi Condiţii de Utilizare a Platformei Respiro
Respiro logo

respiro

psihologul tău online

Termeni şi Condiţii de Utilizare a Platformei Respiro

Prezentul document – Termeni și condiții de utilizare a Platformei Respiro – conține informații despre serviciile oferite de către Consuela PSY SRL (în continuare „Consuela PSY SRL” sau „Intermediar”) pentru utilizarea prezentului site și a aplicației web Respiro (în continuare „Platforma Respiro”), precum și despre drepturile și obligațiilor Dumneavoastră în calitate de Utilizatori ai Platformei Respiro.

Acest document reprezintă un contract între Consuela PSY SRL și Utilizatorii Platformei Respiro. Toți Utilizatorii fac subiectul acestor termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile prezentelor Termeni și Condiții de Utilizare a Platformei Respiro, atunci urmează să nu utilizați serviciile oferite și descrise în prezentul. Dacă doriți să accesați Platforma Respiro în calitate de Partener Psiholog, atunci mergeți la Informații generale pentru potențiali Parteneri Psihologi pe Platforma Respiro.

Consuela PSY SRL își rezervă dreptul de a actualiza, modifica, adăuga sau exclude unele prevederi din prezentul document conform evoluției legislației în vigoare și în scopul îmbunătățirii continue a condițiilor de utilizare a Platformei Respiro.

1. Termeni și definiții

 • Intermediar - este societatea comercială Consuela PSY SRL, cu sediul în str. Mesager, 5/1 ap.82, MD-2069, municipiul Chişinău, cu număr de înregistrare de stat / cod fiscal 1020600021062.

 • Platforma Respiro – pagină web respiro.md și aplicațiile sale, administrată de către Intermediar, care oferă posibilitatea de a pune în contact și facilitarea interacțiunii dintre Utilizator / Client și Partener Psiholog în vederea prestării de către Partenerul Psiholog a Serviciului de Consiliere Psihologică Clientului.

 • Utilizator / Client – orice utilizator persoană fizică, care s-a autentificat prin logare pe site-ul Intermediarului (respiro.md) și care solicită prin programare online Serviciu de Consiliere Psihologică a unui Partener Psiholog (psiholog), din lista specialiștilor disponibili pe Platforma Respiro și, după caz, participă la o Ședință de Consiliere Psihologică Online, desfășurată prin intermediul Platformei Respiro, sau la o Ședință de Consiliere Psihologică Offline, în persoană la cabinet.

 • Profil / Cont personal - interfața publicată pe Platforma Respiro, la adresa respiro.md/office, accesibilă prin login și parolă, atît pentru Partener Psiholog, cît și Client, în care sunt afișate informațiile despre programările online efectuate și statutul acestora, datele de contact, prețul serviciilor la care a fost programat Clientul și alte informații necesare, după caz.

 • Serviciu de Intermediere Tehnologică – serviciul de intermediere oferit de către Consuela PSY SRL / Intermediar Utilizatorului, pe de o parte și Partenerului Psiholog, pe de altă parte, care include serviciul de acces pe Platforma Respiro și serviciul de utilizare a Platformei Respiro în vederea contractării dintre Partenerul Psiholog și Utilizator / Client în acordarea de către Partenerul Psiholog către Client a Serviciilor de Consiliere Psihologică.

 • Consiliere Psihologică – consiliere psihologică și/sau psihoterapeutică profesională prin aplicarea unor procedee, tehnici și metode psihologice și/sau psihoterapeutice cu abordare individuală adaptate Clientului și situației concrete, în baza Principiilor Etice pentru Psihologi, după cum sunt definite în prezentul.

 • Serviciu de Consiliere Psihologică – serviciu de Consiliere Psihologică acordat de către Partenerul Psiholog unui Client / Utilizator.

 • Ședință de Consiliere Psihologică – Ședință de Consiliere Psihologică Online sau Ședință de Consiliere Psihologică Offline.

 • Ședință de Consiliere Psihologică Online - sesiune plătită rezervată în cadrul Platformei Respiro, care urmează să se desfășoare în mod online, prin interacțiunea video audio direct pe Platforma Respiro, dintre Partener Psiholog și Client.

 • Ședință de Consiliere Psihologică Offline - sesiune, plătită, rezervată în cadrul platformei Respiro, care urmează să se desfășoare într-o locație fizică indicată de către Partener Psiholog, prin interacțiunea fizică dintre Partener Psiholog și Client.

 • Principiile Etice pentru Psihologi – principiile de conduită profesională în acordarea serviciilor de consiliere psihologică, bazate pe Declarația Universală a Principiilor Etice a Psihologilor adoptate de către Uniunea Internațională a Științei în Psihologie (International Union of Phychological Science https://www.iupsys.net/ ) la 22 iulie 2008 și Declarația Principiilor Etice a Asociației Europene pentru Psihoterapie (European Association for Psyhoterapy https://www.europsyche.org/ ) din octombrie 2018.

 • Prețul pentru Serviciu de Consiliere Psihologică – reprezintă prețul stabilit în mod independent de către fiecare Partener Psiholog pentru Serviciul de Consiliere Psihologică, publicat sau publicate pe Contul personal de pe Platforma Respiro.

 • Partener Psiholog – persoana fizică sau juridică care prestează Serviciu de Consiliere Psihologică și are un contract de parteneriat încheiat cu Consuela PSY SRL cu privire la utilizarea Platformei Respiro.

2. Serviciile oferite prin intermediul Platformei Respiro

2.1. Prin intermediul Platformei Respiro Utilizatorii au posibilitatea să caute, identifice și încheia contract direct cu un Partener Psiholog pentru obținerea de Serviciu de Consiliere Psihologică, cu care Consuela PSY SRL / Intermediarul are încheiat un contract de parteneriat.

2.2. Pentru a beneficia de Serviciile de Intermediere Tehnologică și de a avea posibilitatea de a căuta, identifica și încheia contract cu un Partener Psiholog urmează să creați un Cont personal pe Platforma Respiro. Pentru a crea Cont personal accesați Pagina de înregistrare pe Platforma Respiro și urmați pașii necesari indicați.

2.3. Prin accesarea serviciilor de pe Platforma Respiro, Dumneavoastră în calitate de Utilizator / Client, nu contractați Servicii de Consiliere Psihologică de la Consuela PSY SRL / Intermediar. Intermediarul oferă doar Platforma Respiro pentru a facilita și ajuta ca Dumneavoastră, în calitate de Utilizator al Platformei Respiro, să puteți căuta, identifica și încheia contract direct cu un Partener Psiholog listat pe Platforma Respiro. Partenerul Psiholog oferă Serviciu de Consiliere Psihologică direct către Dumneavoastră și este direct responsabil pentru respectarea tuturor normelor legale și etice aplicabile în prestarea Serviciului de Consiliere Psihologică către Utilizator.

2.4. Utilizarea Platformei Respiro este gratuită pentru Utilizatori / Clienți. Consuela PSY SRL primește un comision agreat cu Partenerul Psiholog pe care îl reține din suma Prețului pentru Serviciul de Consiliere Psihologică, după ce a colectat plata pentru Partenerul Psiholog.

2.5. Pentru a beneficia de Serviciul de Consiliere Psihologică, Utilizatorul și Partenerul Psiholog vor programa Ședința(ele) de Consiliere Psihologică. Utilizatorul și Partenerul Psiholog pot stabili Ședință de Consiliere Psihologică Offline sau Ședință de Consiliere Psihologică Online.

2.6. Ședințele de Consiliere Psihologică Online desfășurate pe Platforma Respiro au loc în condiții de respectare a confidențialității. Ședințele de Consiliere Psihologică Online permit Utilizatorilor și Partenerilor Psihologi de a accesa comunicarea prin chat video/audio între Utilizator și Partener Psiholog. Aceste ședințe nu se înregistrează pe Platforma Respiro și Consuela PSY SRL întreprinde măsuri tehnice adecvate pentru a nu permite terților persoane să acceseze sau să intervină în comunicarea dintre Utilizator și Partenerul Psiholog prin intermediul Platformei Respiro. Deși Consuela PSY SRL depune efortul necesar pentru a asigura cerințele tehnice de securitate conforme cu evoluțiile tehnologice pentru desfășurarea Ședințelor de Consiliere Psihologică Online, Consuela PSY SRL nu garantează evitarea tuturor incidentelor tehnice, fraudelor din partea terților, erorilor, virușilor, întreruperi sau indisponibilitate sau alte circumstanțe similare.

2.7. Pentru utilizarea Platformei Respiro aveți nevoie de conexiune calitativă la internet. Platforma Respiro poate fi accesată și este interoperabilă, în principal, prin intermediul următoarelor Browsere, care urmează să fie actualizate la ultimele versiuni disponibile: Google Chrome, Mozilla Firefox și Safari. Utilizatorul și Partenerul Psiholog întotdeauna sunt liberi să stabilească modalitatea de desfășurarea a Consilierii Psihologice, fie prin Ședință de Consiliere Psihologică Offline, fie prin Ședință de Consiliere Psihologică Online.

2.8. Informațiile cu privire la confidențialitatea și protecția datelor personale le puteți accesa în Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor Personale, care face parte din prezentele Termeni și Condiții de Utilizare a Platformei Respiro.

3. Modalitățile de plată

3.1. Utilizatorii vor achita Serviciul de Consiliere Psihologică online, în avans, prin utilizarea unui instrument de plată, urmând pașii și instrucțiunile de plată descrise pe Platforma Respiro.

3.2. În scopul procesării plăților Consuela PSY SRL are încheiat un contract cu un prestator de servicii de plată autorizat. Totodată, Consuela PSY SRL acționează în calitate de agent al Partenerului Psiholog la colectarea plăților din numele acestuia și ulterior transferă Prețul pentru Serviciu de Consiliere Psihologică către Partenerul Psiholog, reținând un comision agreat prin contractul de parteneriat. În nici un caz, Consuela PSY SRL nu prestează servicii de plată și nu va fi considerată prestator de servicii de plată în relația cu Partenerul Psiholog sau Utilizatorul. Plata efectuată de către Utilizator / Client și recepționată de către Consuela PSY SRL pentru Partenerul Psiholog se consideră plată efectuată către Partenerul Psiholog și, astfel, stinge obligația de plată a Utilizatorului față de Partenerul Psiholog.

3.3. Pașii consecutivi pentru efectuarea plății de către Utilizator sunt următorii:

 1. După alegerea opțiunii de Programare a Ședinței de Consiliere Psihologică, alegeți modalitatea de plată.
 2. După ce ați ales modalitatea de plată verificați corectitudinea datelor introduse din comandă, cum ar fi Partenerul Psiholog selectat, serviciului selectat, data și/sau ora ședinței.
 3. După ce confirmați corectitudinea comenzii, accesați butonul "Spre plată". La această etapă veți fi redirecționat către pagina prestatorului de servicii de plată autorizat.
 4. Introduceți datele bancare necesare pentru procesarea plății.
 5. După ce ați introdus datele pentru procesare plății, confirmați plata prin apăsarea / click pe butonul de confirmare a plății.

4. Programarea Ședințelor de Consiliere Psihologică

4.1. Programarea Ședințelor de consiliere Psihologică este efectuată de către Utilizator și Partenerul Psiholog prin intermediul Platformei Respiro.

4.2. Partenerul Psiholog va asigura pe Platforma Respiro datele și orele de program libere în care Partenerul Psiholog este disponibil pentru desfășurarea Ședințelor de Consiliere Psihologică. Utilizatorul va putea alege data și ora conform disponibilității de programare a Partenerului Psiholog.

4.3. Utilizatorul și Partenerul Psiholog sunt individual și direct responsabili pentru prezența și respectiv desfășurarea Ședinței de Consiliere Psihologică. În cazul în care Utilizatorul nu se prezintă la Ședința de Consiliere Psihologică, Partenerul Psiholog nu este obligat să reprogrameze Ședința de Consiliere Psihologică, iar plata efectuată de către Utilizator nu se restituie.

4.4. În situația în care Clientul dorește să reprogrameze o Ședință de Consiliere Psihologică, se vor aplica următoarele condiții:

a. Clientul urmează să solicite reprogramarea Ședinței de Consiliere Psihologică cel târziu cu 24 ore înainte de Ședința de Consilierea Psihologică deja programată;

b. Partenerul Psiholog va coopera să reprogrameze Ședința de Consiliere Psihologică.

4.5. Clientul poate să anuleze Ședința de Consiliere Psihologică și să solicite rambursarea Prețul pentru Serviciu de Consiliere Psihologică cel târziu cu 24 de ore înainte de Ședința de Consiliere Psihologică programată. În vederea exercitării dreptului de revocare a Ședinței de Consiliere Psihologică, Clientul poate expedia pe adresa de contact indicată în prezentele Termeni și Condiții de utilizare a Platformei Respiro sau prin intermediul opțiunilor de comunicare disponibile pe Platforma Respiro solicitarea sa neechivocă de revocare a Ședinței Psihologice. Clientul poate utiliza formularul de revocare care poate fi descărcat pe Platforma Respiro.

4.6. Clientul pierde orice drept de revocare după ce Serviciul de Consiliere Psihologică a fost prestat. Înainte de începerea Ședinței de Consiliere Psihologică Clientul este informat despre pierderea dreptului său de revocare a contractului după ce Serviciul de Consiliere Psihologic este prestat. Clientul nu poate pretinde restituirea Prețului pentru Prestarea Serviciului de Consiliere Psihologică, după prestarea Serviciului de Consiliere Psihologică. În cazul în care Clientul nu este satisfăcut de calitatea Serviciului de Consiliere Psihologică, Clientul poate să își exercite drepturile prevăzute de lege, prin adresarea directă către Psiholog și/sau autoritățile competente pentru apărarea drepturilor sale.

5. Comportament interzis

5.1. Utilizatorii Platformei Respiro sunt obligați să își exercite drepturile și obligațiile cu bună-credință, să se abțină de la orice comportament inadecvat, contrar ordinii publice, legii sau normelor morale, să nu prejudicieze drepturile și interesele legitime ale altor Utilizatori, Parteneri Psihologi sau Consuela PSY SRL.

5.2. Consuela PSY SRL își rezervă dreptul de a bloca sau suspenda Contul personal al Utilizatorului și de a întreprinde alte remedii juridice în caz de constatare a încălcării regulilor de utilizare a Platformei Respiro din partea Utilizatorului.

6. Răspunderea juridică

6.1. Fiecare din părți poartă răspundere juridică în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă.

6.2. Deși Consuela PSY SRL solicită Partenerilor Psihologi să respecte Principiile Etice pentru Psihologi, Partenerii Psihologi direct încheie contractul cu Utilizatori și doar Partenerii Psihologi poartă răspundere juridică pentru calitatea Serviciului de Consiliere Psihologică prestat.

6.3. Consuela PSY SRL, prin intermediul Platformei Respiro, oferă doar Serviciu de Intermediere Tehnologică, și în nici un caz nu poartă răspundere față de Utilizatori pentru Serviciul de Consiliere Psihologică oferit și prestat direct de către Partenerul Psiholog.

6.4. Consuela PSY SRL nu poate garanta Utilizatorului că Platforma Respiro va funcționa în corespundere cu necesitățile Utilizatorului, fără erori, în timp util, fără viruși și disponibilă neîntrerupt, și nu purtăm răspundere pentru orice eroare în utilizare care vine din partea Utilizatorului.

6.5. Nici o prevedere din prezentele Termeni și Condiții de Utilizare a Platformei Respiro nu exclude și nu limitează răspunderea noastră pentru cauzele expres stabilite de lege când răspunderea nu poate fi exclusă sau limitată în raport cu Utilizatorul. În măsura maximă permisă de lege, Consuela PSY SRL nu poartă răspundere pentru orice prejudiciu patrimonial direct sau indirect, prejudiciu real sau venit ratat, actual sau viitor, penalități, dobânzi, pierdere de date, și orice alt prejudiciu legat de utilizarea Platformei Respiro de către Utilizator sau pentru alte dificultăți sau impedimente în utilizarea Platformei Respiro.

7. Politica Cookie

Pe Platforma Respiro utilizăm Cookie. Mai multe detalii și modalități de setare sunt prezentate în Politica Cookie de pe site-ul nostru, care sunt parte din prezentele Termeni și Condiții de Utilizare a Platformei Respiro.

8. Confidențialitatea și Protecția Datelor Personale

Consuela PSY SRL respectă datele personale ale Dumneavoastră și a elaborat o Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor, care este parte integrantă a prezentelor Termeni și Condiții de Utilizare a Platformei Respiro și poate fi accesată pe site-ul nostru.

9. Dispoziții finale. Jurisdicția și legislația aplicabilă

9.1. Prezentele Termeni și Condiții de Utilizare a Platformei Respiro sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Utilizatorul și Consuela PSY SRL se obligă că orice litigii apărute între Părți vor fi supuse în prealabil unei proceduri de soluționare extrajudiciară amiabilă între Părți. În cazul în care Părțile nu pot ajunge la o soluție pe calea amiabilă, fiecare din Părți se poate adresa instanțelor de judecată competente din Republica Moldova.

9.2. Părțile sunt de acord să utilizeze mijloacele de comunicare electronică prin adresele electronice și alte mijloace de comunicare la distanță făcute cunoscute între Părți. Utilizatorii pot utiliza următoarea adresă pentru a se adresa Consuela PSY SRL cu scopul de a informa și/sau notifica informații și/sau reclamații legate de executarea prezentelor Termeni și Condiții de Utilizare a Platformei Respiro: